O Klinické laboratoři Beroun

Naší vizitkou je vysoká profesionalita pracoviště, špičkové technické vybavení. Našim klientům poskytujeme veškerou komplexní laboratorní péči

Tým odborníků

Laboratorní služby zajišťuje profesionální tým odborníků s dlouholetou zkušeností a mnohaletou  praxí v oboru laboratorní medicíny, který neustále zvyšuje svoji profesionalitu sledováním nových vědeckých studií a doporučení odborných společností.

Tým odborníků Klinické laboratoře je tvořen vysokoškolsky vzdělanými pracovníky se specializací v několika medicínských oborech.

Vedoucím oddělení je RNDr. Petr Bořil. Tento vysoce erudovaný biochemik s praxí v Oblastní nemocnici Kladno několik let působil i jako vysokoškolský pedagog, v současné době je regionálním konzultantem České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

Špičková technika

Naplnění vysokých nároků na správnou a rychlou diagnostiku umožňuje Klinická laboratoř špičkovým vybavením a  nejmodernějšími technologiemi.

Klinická laboratoř společnosti Medicentrum Beroun, spol. s r.o. vznikla v první polovině 80. let v berounské poliklinice. V roce 2007 bylo přestěhováno do nově vybudovaných prostor a zásadním způsobem zmodernizováno – je plně automatizováno a vybaveno nejmodernějšími technologiemi renomovaných výrobců, např. Roche, Siemens, Abbott a Sysmex atd. Provoz je řízen informačním systémem firmy Stapro nové generace, biologický materiál je zpracováván v uzavřených zkumavkách opatřených štítkem s čárovým kódem. Při propojení integrovaného systému analyzátorů s informačním systémem umožňuje přijmout požadavky, analyzovat je, zkontrolovat a vydat výsledky ať už v elektronické nebo papírové formě prakticky bez zásahu lidské ruky.

 

Prestižní oprávnění  Klinické laboratoře Medicentra Beroun s.r.o. k laboratorní činnosti

Naše laboratoř se také pyšní splněním podmínek prestižního Auditu II podle mezinárodně platné normy ČSN EN ISO 15189:2013. „Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost“. Poskytuje vysoce kvalitní služby jak pro lékaře polikliniky, tak i pro řadu lékařů regionu. Výsledky vyšetření jsou v akutních případech poskytovány maximálně do 1 hodiny, v ostatních případech do několika hodin, vždy tentýž den. Provádí stanovení pro vyšetřování jednotlivých parametrů v plné krvi, séru, plazmě, stolici a moči.

I když toto pracoviště slouží především jako diagnostický nástroj pro praktické lékaře a ambulantní specialisty, na přání klienta (s doporučením našich lékařů) lze provést širokou paletu vyšetření za přímou úhradu, jejichž nedílnou součástí je indikace a hodnocení laboratorních výsledků našim lékařem.

Přímou součástí laboratoře je i odběrové pracoviště, což zaručuje rychlé zpracování vzorků bez zbytečných prodlev. Našim klientům jsou k dispozici moderně vybavené odběrové místnosti a vlídný profesionální personál, útulná čekárna je vybavena volným internetovým wi-fi připojením, k dispozici je stolek s tiskovinami. Odběry jsou prováděny nejmodernějším a nejbezpečnějším uzavřeným odběrovým systémem. Ten zaručuje minimální bolestivost a ochranu klienta.

 

Laboratoř Beroun | Aktuality z laboratoře | Laboratorní příručka

Pokyny pro pacienty k odběru krve

Dokumenty ke stažení | Dotazníky spokojenosti

O Klinické laboratoři Beroun