Lékaři Beroun

Alergologie a Imunologie

Dermatologie (Kožní oddělení)

Diabetologie

Endokrinologie

Gastroenterologie, Endoskopie

Chirurgie

Kardiologie

Klinická Hematologie

Logopedie

Nefrologie

Neurologie

Oftalmologie (Oční oddělení)

ORL (Ušní, Nosní, Krční)

Ortopedie, Traumatologie

Pediatrie (Dětské lékařství)

Pediatrie (Lázně pro děti a dorost)

Plicní oddělení, TBC

Poradna pro léčbu obezity

Praktičtí (Obvodní) lékaři

Psychiatrie

Psychologie

Rehabilitace

RDG – Skiagrafie, Sonografie

Stomatologie

Medicentrum BerounSlužby | Ambulance | Lékaři | Kontakt | Nepřítomní lékaři | Kariéra | GDPR

Následná péče je zajištěna našimi partnery

Návazné služby jako například pooperační péči doma či péči o seniory v domově pro tento účel zřízeném lze zajistit prostřednictvím našich partnerů.

Centrum Domácí péče | Dialýza Beroun | Mamodiagnostické centrum Beroun