PhDr. Hana Pavlíčková, Dis.

PhDr. Hana Pavlíčková po studiu speciální pedagogiky na Pedagigické fakultě UK v Praze ukončila studia složením Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie. Klinickou praxi absolvovala v Ambulanci klinické logopedie Mgr. Veroniky Balejové, na Neurologické klinice VFN v Praze a Speciálním pedagogickém centru v Berouně. Ovládá komunikaci s neslyšícími.

telefon: 311 746 343

Ordinační hodiny:

Pondělí 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Pátek 08:00 – 14:00