MUDr. Alena Fialová (Venerologie Praha)

absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Po ukončení studia nastoupila na Dermatovenerologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se zabývá především diagnostikou a léčbou kožních nádorů a pokračuje zde v postgraduálním studiu. Má za sebou klinické praxe na dermatovenerologických českých i zahraničních pracovištích a zároveň je pravidelným aktivním i pasivním účastníkem řady konferencí a odborných seminářů a publikuje v odborných časopisech. Po atestační zkoušce z oboru dermatovenerologie nastoupila na pracoviště Medicentra Beroun v Praze, kde rozšířila svou specializaci v oboru venerologie. Je členkou České dermatovenerologické společnosti.

Ordinační hodiny

Pondělí 8:00 – 13:30 14:00 – 16:00