IDEAL program

 

Program zaměřený především na zdravotní stav klienta zahrnující komplexní ambulantní zdravotní péči.

Komplexní ambulantní zdravotní péče:

  • zdravotní péče vybraným personálem ve vyčleněné ambulanci individuální péče,
  • zahrnuje kompletní lékařské vyšetření, preskripci léků, případně potvrzení pracovní neschopnosti,
  • umožňuje přístup k lékařům ostatních specializací a k dalším vyšetřením v rámci Medicentra Beroun
  • umožní realizaci specializovaných vyšetření, která nejsou prováděna v budově Medicentra Beroun,
  • v případě potřeby doporučí návaznou hospitalizační léčbu,
  • její součástí je v indikovaných případech rehabilitační léčba,
  • je zajišťována v rozsahu ordinačních hodin ambulance individuální péče,
  • pro klienty je připraveno bezplatné parkování,
  • součástí komplexní ambulantní zdravotní péče je rozsáhlý preventivní program prováděný jednou ročně (viz níže).