CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O SYPHILIS

Je specifické infekční onemocnění , způsobené baterií, nazývající se Treponema pallidum Epidemiologie- infekční onemocnění přenášené v 95% pohlavní cestou, vyjímečně krevní cestou (bodnutím infikovanou injekční stříkačkou), přenosem z neléčené syfilitické matky na dítě – syfilis congenita – vrozená. Nepřímá kontaminace – ze sedátka na WC či sklenice prakticky neexistuje, neboť je infekční agens velmi citlivé na světlo a teplo. Prodělaná infekce nezanechává imunitu

Syfilis acquisita – získaná

Rozlišení stadií syfilis acquisita:

  1. a) Primární: primární komplex – v místě vstupu infekce – 3-5 týden od přenosu – ulkus durum + nebolestivá zvětšená reginální lymfatická uzlina – na penisu, na šourku, na konečníku, zevním ženském genitálu. Ale i na děložním čípku. Dle typu pohlavního styku – na rtech, v dutině ústní, na jazyku, prsních bradavkách Vřed se po 2-3 týdnech spontánně i bez léčby zhojí bez následné jizvy, pacient však dále infekční.
  1. b) Sekundární: Přibližně po 9 týdnech od vstupu infekce do organismu, není přesně stanovená, záleží na imunitním aparátu daného jedince. Začíná neurčitými projevy- únavou, bolestmi kloubů, svalů, kostí zvýšenou teplotou . Vlastní projevy jsou nejčastěji patrné na kůži ve formě rozmanité vyrážky,která je ve více než 80% případů sekundární syfilis.většinou postihuje trup, paže a stehna , nesvědí. Další forma vyrážky postihuje dlaně a chodidla . Vzácněji bývají slizniční projevy na genitálu či v dutině ústní.. Může dojit k postižení jater, oka, kostí. I toto stadium je velmi infekční..
  1. c) Terciární: Po mnoha létech bezpříznakového období – přibližně 15 -25 letech od počátku infekce může při neléčení infekce dojít k orgánovému postižení. Je velmi vzácná a v současné době vzhledem k úrovni medicíny a časné diagnostice se prakticky nevyskytuje. Kožní projevy – specifický charakteristický projev _ gumma – prominence na kůži s tendencí k rozpadu a s uvolněním vazké tekutiny připomínající klovatinu.

Orgánové postižení : asi v 10% při neléčené formě dochází k postižení kardiovaskulárního systému – postižení chlopenního aparátu srdce, postižení věnčitých tepen s projevy anginy pectoris či nejvážnější formou je aneurysma aorty s nebezpečím její ruptury a následnou smrtí. Asi u 6-7% neléčené syfilis dochází k symptomatickému postižení centrálního nervového systému projevující se poruchou intelektu a paměti, soudnosti, , depresemi či naopak psychomotorickou agitací ústící až do dementního stavu s rozpadem osobnosti ( jako skvělý příklad může posloužit Petr Čepek v hlavní roli ve filmu Petrolejové lampy). Tato forma se označuje jako progresivní paralýza, druhým typem neurosyfilis je tabes dorsalis , kde dominují poruchy chůze, čití, svěračů.

K určení diagnosy:

pozitivní krevní testy spolu s klinickými projevy, pozor! – často infekce probíhá bezpříznakově, kdy pacient je infekční, ale nemá klinické projevy.

Léčba:

antibiotiky , lékem první volby penicilín, léčení patří pouze do rukou lékaře, nebezpečí poddávkování či vzniku život ohrožujících nežádoucích reakcí. Délka a dávka léčby je dána stadiem onemocnění..

 

od 9.1.2019 nastupuje nový lékař MUDr. Záleský Richard(psychiatr).Objednat se můžete na čísle 311 746 119.