INFORMACE PRO VENEROLOGICKÁ A GYNEKOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme se na Vás obrátit s nabídkou spolupráce v oblasti dermatovenerologie, která přímo navazuje na zaměření Vaší ambulantní praxe.

Naše dermatovenerologická ambulance patří pod společnost Medicentrum Beroun, spol. s r. o., která jako jedna z prvních soukromých zdravotnických zařízeni ve Středočeském kraji zahájila svoji léčebnou činnost v roce 1995.

V lednu roku 2007 vzniklo nové dislokované dermatovenerologické pracoviště v areálu polikliniky Kartouzská 6, od 2. 1. 2014 Lidická 30, Praha 5, které je plně zaměřeno na problematiku STD chorob. Tato ambulance v Praze je logickým přiblížením klientele, a zároveň navazuje na úspěchy specializovaného pracoviště dosud umístěného přímo v areálu polikliniky v Berouně. Prostřednictvím špičkových specialistů je zajištěna péče na nadstandardní úrovni v diskrétním prostředí ordinace umístěné v dosahu městské hromadné dopravy. Vysoké nároky na přesnou a rychlou diagnostiku umožňuje nově vybudovaná reprezentativní laboratoř vybavená špičkovými přístroji firmy ABBOTT.

Zajišťujeme kompletní péči o pacientky a pacienty s dysurickými obtížemi, výtokem z urogenitálního traktu – diagnostikujeme a léčíme bakteriální, virové i kvasinkové infekce v genitoanální oblasti. Spolupracujeme s mikrobiologickou laboratoří nemocnice na Homolce, v případě nutnosti konfirmace serologických testů spolupracujeme s se Státním zdravotním ústavem Královské Vinohrady – Národní referenční laboratoří pro diagnostiku syfilis, infekčních hepatitid a HIV. V případě pozitivity STD onemocnění zajišťujeme ambulantní léčbu či v případě nutnosti léčby za hospitalizace máme možnost umístit pacienty na kožním oddělení nemocnice Kladno či kožním oddělení FN Královské Vinohrady či dermatovenerologické klinice VFN., infekčním oddělení FN Motol. V případě pozitivity HIV kontaktujeme AIDS centrum nemocnice Na Bulovce. Vzhledem k tomu, že máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice, nemusí si u nás naši klienti vyšetření platit. Jsme připraveni vyšetřit k vyloučení STD a eventuálně léčit Vaše pacientky před plánovaným reprodukčním výkonem – anti HIV, screeningové eventuálně konfirmační vyšetření na syfilis. Jsme zaměřeni na diagnostiku a léčbu v současnosti velmi ožehavého medicínského problému v gynekologii – chlamýdiových a mykoplasmatových infekcí.

Rádi přivítáme klienty z Vašich ambulancí s projevy STD onemocnění, vzhledem k nutnosti léčby i partnerů, samozřejmě přivítáme i je a poskytneme jim tu nejlepší péči. Odborný zdravotnický personál je k dispozici v pracovních dnech v provozní době od 8.00 až 17.00 hod, odběry jsou prováděny denně do 13.15 hod.

Kontaktní telefonní čísla pro objednání: pevná linka 257 323 219, mobilní telefon 724 018 298. Na spolupráci s Vámi se za společnost Medicentrum Beroun, spol. s r.o. těší

MUDr. Přemysl Procházka

člen venerologické sekce

České dermatovenerologické společnosti

 

od 9.1.2019 nastupuje nový lékař MUDr. Záleský Richard(psychiatr).Objednat se můžete na čísle 311 746 119.