Dermatologie (Kožní oddělení)

Po předchozím objednání s doporučením praktického lékaře

MUDr. Přemysl Procházka

MUDr. Přemysl Procházka má za sebou dlouholetou praxi kožního lékaře. Je členem venerologické sekce České dermatovenerologické společnosti. Po ukončení lékařského studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 nastoupil na místo sekundárního lékaře na kožním lůžkovém oddělení nemocnice Kladno, kde od roku 1998 až do ukončení pracovního poměru v červnu 2011 zastával funkci zástupce primáře. V roce 1997 úspěšně absolvoval základní atestaci a následně v roce 2000 i nadstavbovou atestaci z oboru dermatovenerologie. V rámci druhé atestace zaujal prací o léčbě Kaposiho sarkomu ACE inhibitory. Jeho vysokou odbornost dokládá fakt, že je od roku 2000 držitelem nejen licence pro vykonávání funkce vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru dermatovenerologie. Je členem České společnosti pro využití laseru v medicíně od roku 1998. Od roku 2000 byl vedoucím venerologické poradny v Kladně pro region Kladenska, Slánska a Rakovnicka, dále pracoval ve všeobecné dermatologické ambulanci nemocnice Kladno. V letech 2001 až 2005 na částečný úvazek pracoval v soukromé kožní ambulanci MUDr. E. Bečkové v Rakovníku a v letech 2005 až 2007 pracoval jako odborný konzultant ve Vazební věznici Ruzyně. Soustavně si prohlubuje znalosti v oboru účastí na odborných konferencích. Věnuje se publikačně přednáškové činnosti zaměřené na problematiku sexuálně přenosných chorob. Je členem venerologické sekce České dermatovenerologické společnosti.

telefon: 311 746 251

e-mail: prochazka@medicentrum.cz

Sestra Martina Sýkorová

telefon: 311 746 251

Ordinační hodiny:

pondělí 8:00 – 12:00 12:45 – 15:45
středa 8:00 – 12:00 12:45 – 14:45

 

MUDr. Hana Zapletalíková

MUDr. Hana Zapletalíková ukončila studia na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Před nástupem do Medicentra pracovala na dermatologické klinice v Nemocnici Bulovka v Praze a poté v Ústřední vojenské  nemocnici v Praze, kožním oddělení. V roce 2016 složila úspěšně atestaci z dermatovenerologie.

telefon: 311 746 251

e-mail: zapletalikova@medicentrum.cz

Sestra Martina Sýkorová

telefon: 311 746 251

Ordinační hodiny:

úterý 7:00 – 13:00
středa 7:00 – 13:00

 

MUDr. Ivica Přibylová

MUDr. Ivica Přibylová po ukončení studia na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila jako sekundární lékař na kožní oddělení Oblastní nemocnice Kladno, kde pracuje od roku 1999. Po úspěšném složení atestace v oboru a získání licence pro samostatnou praxi začala pracovat také v kožní ambulanci polikliniky Medicenta Beroun, kde se stala vyhledávanou lékařkou. V dermatovenerologické ambulanci Medicentra v Praze pracuje od roku 2008. Je členkou dermatovenerologické společnosti. Své vzdělání si neustále doplňuje účastí na tuzemských i mezinárodních odborných konferencích.

telefon: 311 746 251

e-mail: pribylova@medicentrum.cz

Sestra Martina Sýkorová

telefon: 311 746 251

Ordinační hodiny:

Pondělí 7:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Úterý 8:00 – 13:00
Středa ambulance Praha – Lidická
Čtvrtek 8:00 – 13:00
Pátek 8:00 – 14:00

Světloléčba

Ordinační hodiny a provozní doba:

Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Úterý 7:30 – 13:00
Středa 7:30 – 15:00
Čtvrtek 7:30 – 13:00
Pátek 7:30 – 13:00