Logopedie

Mgr. Stanislava Henzlová

Mgr. Stanislava Henzlová vykonává praxi klinického logopeda více než patnáct let a je velmi oblíbená pro svůj citlivý přístup k dětem. Mimo atestace z klinické logopedie absolvovala řadu kursů, školení a stáží na foniatrické klinice v Praze. Má velké zkušenosti v oblasti výchovného poradenství.

telefon:

311 746 262

311 746 343

mobilní telefon: 603 310 528

Ordinační hodiny:

Pondělí 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Úterý 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Středa odborné konzultace 15:00 – 18:00
Čtvrtek 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 12:30

 

PhDr. Hana Pavlíčková, Dis.

PhDr. Hana Pavlíčková po studiu speciální pedagogiky na Pedagigické fakultě UK v Praze ukončila studia složením Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie. Klinickou praxi absolvovala v Ambulanci klinické logopedie Mgr. Veroniky Balejové, na Neurologické klinice VFN v Praze a Speciálním pedagogickém centru v Berouně. Ovládá komunikaci s neslyšícími.

telefon: 311 746 343

Ordinační hodiny:

Pondělí 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Pátek 08:00 – 14:00

 

PhDr. Dana Vondrášková

PhDr. Dana Vondrášková navázala na vystudovaný obor Učitelství v mateřských školách studiem speciální pedagogiky na UK Praha, které zakončila státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Odbornou praxi získala v ambulantních pracovištích klinické logopedie včetně pracoviště v Jedličkově ústavu a školách. V klinickém prostředí Neurologické kliniky VFN v Praze a Thomayerovy nemocnice v Praze získala četné zkušenosti v oblasti péče o klienty s neurogenními poruchami řeči a dysfogií.

mobilní telefon: 778 763 783

e-mail: vondraskova@medicentrum.cz

Ordinační hodiny(ambulance vedle dětského oddělení):

Pondělí 08:00 – 14:00
Úterý 08:00 – 16:30
Středa 08:00 – 14:00