Venerologie

MUDr. Přemysl Procházka – vedoucí lékař

má za sebou dlouholetou praxi v oboru kožního lékaře. Je členem venerologické sekce České dermatovenerologické společnosti. Po ukončení lékařského studia na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze úspěšně absolvoval základní atestaci v roce 1997 i v roce 2000 nadstavbovou atestaci z oboru dermatovenerologie. V rámci druhé atestace zaujal prací o Kaposiho sarkomu. Jeho vysokou odbornost dokládá fakt, že je držitelem nejen licence pro vykonávání samostatné privátní praxe v dermatovenerologii, ale též od roku 2004 licence pro vykonávání funkce primáře v nestátním zdravotnickém zařízení v tomto oboru. Od roku 2000 do června 2011 byl vedoucím venerologické poradny v Kladně pro region Kladenska, Slánska a Rakovnicka. Spolupracuje s odborem epidemiologie a PN Hygienické stanice hl. města Prahy. Je součástí společného týmu mikrobiologů a venerologů z nemocnice na Homolce a FN Na Bulovce, který řeší léčbu rezistentních kmenů kapavek v ČR. Věnuje se též publikační činnosti.

Sestry Bc. Vendula Fatková, Marta Novotná, Jaroslava Šlesingerová

pevná linka: 257 323 219
mobil: 724 018 298

Ordinační hodiny:

úterý 8:00 – 13:30 14:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 13:30 14:00 – 17:00
pátek 8:00 – 13:30 14:00 – 15:00


MUDr. Šárka Kozojedová

absolvovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia nastoupila na Dermatovenerologickou kliniku fakultní nemocnice na Bulovce. Poté pracovala na kožním oddělení Oblastní nemocnice Kladno. V současné době posílila tým dermatovenerologické ambulance Medicentra v Kartouské ulici v Praze. Je členkou České dermatovenerologické společnosti. Pravidelně se účastní odborných seminářů, konferencí a přednášek.

Sestry Bc. Vendula Fatková, Marta Novotná, Jaroslava Šlesingerová

pevná linka: 257 323 219
mobil: 724 018 298

Ordinační hodiny

pondělí 8:00 – 13:30 14:00 – 17:00


MUDr. Ivica Přibylová

po ukončení studia na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila jako sekundární lékař na kožní oddělení Oblastní nemocnice Kladno, kde pracuje od roku 1999. Po úspěšném složení atestace v oboru a získání licence pro samostatnou praxi začala pracovat také v kožní ambulanci polikliniky Medicenta Beroun, kde se stala vyhledávanou lékařkou. V dermatovenerologické ambulanci Medicentra v Praze pracuje od roku 2008. Je členkou dermatovenerologické společnosti. Své vzdělání si neustále doplňuje účastí na tuzemských i mezinárodních odborných konferencích.

Sestry Bc. Vendula Fatková, Marta Novotná, Jaroslava Šlesingerová

pevná linka: 257 323 219
mobil: 724 018 298

Ordinační hodiny

středa 8:00 – 13:30 14:00 – 17:00