PhDr. Dana Vondrášková

PhDr. Dana Vondrášková navázala na vystudovaný obor Učitelství v mateřských školách studiem speciální pedagogiky na UK Praha, které zakončila státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Odbornou praxi získala v ambulantních pracovištích klinické logopedie včetně pracoviště v Jedličkově ústavu a školách. V klinickém prostředí Neurologické kliniky VFN v Praze a Thomayerovy nemocnice v Praze získala četné zkušenosti v oblasti péče o klienty s neurogenními poruchami řeči a dysfogií.

mobilní telefon: 778 763 783

e-mail: vondraskova@medicentrum.cz

Ordinační hodiny(ambulance vedle dětského oddělení):

Pondělí 08:00 – 14:00
Úterý 08:00 – 16:30
Středa 08:00 – 14:00