Firemní zdravotní péče – Poskytování pracovnělékařských služeb

 

Firemní zdravotní péče zahrnuje péči o management a závodní preventivní péči. Program péče o management zohledňuje především vytíženost a stresové zatížení řídících pracovníků. Je zaměřen na podrobnou prevenci civilizačních chorob a regeneraci sil pracovně vysoce exponovaných manažerů. Pro tuto skupinu klientů jsou připraveny programy poskytované v rámci individuální zdravotní péče (GOLD program, TOP program, IDEAL program, Relax LIVE program, Relax VITAL program).

Závodní preventivní péče je dána zákonem a určuje zaměstnavateli povinnost poskytnout preventivní péči svým zaměstnancům.

Kontakt pro klienty individuální zdravotní péče (vlastníky programových karet):

MUDr. Petr Mareček

telefon: 311 746 480
mobilní telefon: 728 226 292
e-mail: marecek@medicentrum.cz

Kontakt pro klienty závodní zdravotní péče:

MUDr. Aurora Corronsová

telefon: 311 746 149
mobilní telefon: 724 786 901
e-mail: corronsova@medicentrum.cz