MUDr. Michaela Krechlerová

MUDr. Krechlerová je specializovanou lékařkou v oboru otorhinolaryngologie s předatestační praxí na ORL klinice všeobecné fakultní nemocnice, dlouholetou praxí v oboru, s licencí České lékařské komory pro výkon samostatné praxe v oboru ORL, Osvědčením Ministerstva zdravotnictví ČR o odborné specializované způsobilosti. Prošla mnoha specializovanými kurzy, mimo jiné kurzem funkční endonazální chirurgie v Hradci Králové, opakovaně kurzem neurootologie na klinice v Motole. Získala diplom celoživotního vzdělávání. Sama navíc provádí doškolování v předatestační přípravě pro praktické lékaře. Krom standardní ORL péče s návazností na ORL kliniky v Praze, kde se pravidelně doškoluje, provádí preventivní vyšetření pro zaměstnance závodů se zvýšenou zátěží hlukem spolu s vyškolenou audiologickou sestrou. Velkou část ambulantní péče tvoří péče o dětské pacienty. Ordinace MUDr. Krechlerové nabízí kvalitní lékařskou péči v oboru ORL dětem i dospělým, s nejmodernější dostupnou technikou.

telefon: 311 746 466

web: www.orl-krechlerova.cz

Sestra Renata Rašková

telefon: 311 746 466

Oblasti poskytované péče:

 • běžná ambulantní ORL vyšetření
 • endoskopická vyšetření horních cest dýchacích
 • audiologická vyšetření dětí i dospělých
 • vstupní, výstupní a preventivní audiologická vyšetření
 • nastřelování náušnic (nastřelování pistolí, sterilně, minimální bolest, žádné krvácení)
 • aplikace náušnic sterilní jehlou
 • ORL vyšetření pro potápěče

Vybavení ordinace:

 • rigidní ( neohebné ) endoskopy
 • fibroskop (flexibilní endoskop s přenosem obrazu na monitor)
 • audiometr
 • dětský audiometr PILOT (vyšetření sluchu u dětí od 3 let formou hry)
 • tympanometr
 • inhalátor
 • podtlakový přístroj na výplach krčních mandlí (obsahuje chronické čepy a zároveň propláchne krypty mandlí sterilní vodou)
 • kauter
 • ultrazvuk – vyšetření vedlejších nosních dutin

Ordinační hodiny:

  objednané výtěry,inhalace a audia akutní případy objednaní
Pondělí 8:00 – 8:30 8:30 – 9:30 9:30 – 12:30 13:00 – 15:30
Úterý 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 9:00 – 12:30 13:00 – 14:00
Středa   12:00 – 13:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 9:00 – 12:30  
Pátek 7:00 – 7:30 7:30 – 9:00 9:00 – 12:00  

Objednané a nastřelování náušnic: čtvrtek 13:00-14:00