Kardiologie

Pro objednání k lékaři prosíme volejte na telefonní číslo 311 746 313 ( neakutní vyšetření pouze po předchozím objednání ).

MUDr. Milan Oravec

MUDr. Milan Oravec ukončil studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Od téhož roku pracoval ve Fakultní nemocnici Motol v Praze se zaměřením na intervenční výkony periferních tepen. Atestaci z kardiologie složil v červnu 2015. Od roku 2014 se taktéž věnuje sportovnímu lékařství ve specializované ambulanci v Praze.

telefon: 311 746 336

e-mail: oravec@medicentrum.cz

MUDr. Ondřej Aschermann

MUDr. Ondřej Aschermann je zkušený a kvalifikovaný lékař s více než 15 letou praxí v oblasti kardiovaskulárních chorob. V roce 1995 promoval na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a následně úspěšně absolvoval atestace z vnitřního lékařství a kardiologie. Je držitelem licence České lékařské komory pro vnitřní lékařství a kardiologii.
Svou lékařskou praxi započal v Nemocnici Na Homolce, v níž působí již od počátku na kardiologickém oddělení. Po praxi na koronární jednotce se v posledních více než 10letech věnuje specializaci v intervenční kardiologii. Mluví plynně anglicky,  pasivně italsky a rusky. Je držitelem licence ČLK  pro  výkon školitele v oboru intervenční kardiologie a vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie . MUDr. Aschermann také publikuje v odborných časopisech a účastní se pravidelně domácích i zahraničních odborných konferencí. Jako investigátor a spoluinvestigátor byl řešitelem několika mezinárodních klinických hodnocení.

telefon: 311 746 336

e-mail: aschermann@medicentrum.cz

Sestry Zdeňka Paterová, Jiřina Tejnorová, Eva Ondráčková (07:00 – 15:00)

telefon: 311 746 313

Ordinační Hodiny

Pondělí 08:00 – 15:00 MUDr. Aschermann 15:00 – 17:00 MUDr. Oravec
Úterý 08:00 – 15:00 MUDr. Oravec
Středa 08:00 – 17:00 MUDr. Oravec
Čtvrtek 08:00 – 17:00 MUDr. Oravec
Pátek 08:00 – 15:00 MUDr. Oravec