Preventivní program

 

Preventivní program je zahrnut do komplexní ambulantní zdravotní péče a je tedy součástí programů GOLD, TOP a IDEAL. Jedná se o podrobné vyšetření zaměřené na prevenci často se vyskytujících a současně závažných onemocnění jako je cukrovka, poruchy metabolismu krevních tuků – cholesterolu a dalších metabolických onemocnění, chorob srdce a cév, vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční, event. onkologických onemocnění. Cílem tohoto programu je odhalit bezpříznaková či počáteční stadia onemocnění a stanovit rizikové faktory klienta ve vztahu k těmto chorobám. To pak umožní včasný zásah režimový, dietní či léčebný.