Nedílnou součástí práce tohoto špičkového dermatovenerologa je rovněž přednášková činnost.

 • Vystoupil na Pečenkových epidemiologických dnech v Jihlavě v září 2009 s přednáškou „Alarmující počet výskytu primární syfilis u rizikové populace“ ,
 • při Klinických konferencích nemocnice Kladno se věnoval tématům „Konzervativní léčba Condyloma accuminatum“ a „Nádorové onemocnění zevního genitálu“.
 • V roce 2011 se zúčastnil jako autor přednášky „Sexuálně přenosné choroby – přehled pro praxi“ v rámci konference FN Na Homolce pro celoživotní vzdělávání sester,
 • dále vystoupil na odborném semináři Okresního sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Kladno s přednáškou „Venerologická problematika v ambulanci pediatra“.
 • V rámci 4. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví v listopadu roku 2011 přednesl problematiku koincidence výskytu akuminátních kondylomat a chlamýdiové infekce a této problematice rovněž věnoval poster vystavený na Kongresu mezinárodní unie sexuálně přenosných infekcí ( IUSTI ) v Rize téhož roku.
 • Z posledních přednášek lze jmenovat „Diferenciální diagnozu ulcerací na zevním genitálu“ přednesenou na XXV. kongresu ČLS JEP v Praze v červnu 2012.
 • Stejné téma publikoval rovněž v roce 2012 v Praktickém lékaři.
 • Dále přednesl příspěvek na téma „Studie citlivosti Neisseria gonorrhoeae u kmenů izolovaných od osob s rizikovým chováním v ČR“ na IX. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Praze.
 • V březnu 2013 publikoval článek „Sexuologie a pohlavní choroby“ v Referátovém výběru dermatovenerologie.
 • Téhož roku v červnu se aktivně zúčastnil 14-tého světového kongresu zabývajícího se sexuálně přenosnými chorobami -IUSTI, konaného ve Vídní, kde odprezentoval poster Preliminary study of the sensitivity of Neisseria gonorrhoeae to antibiotics in strains isolated from people with risky sexual behavior in the Czech Republic’.
 • V září 2014 se aktivně zúčastnil 15-tého světového kongresu zabývajícího se sexuálně přenosnými chorobami -IUSTI, konaného na Maltě, kde odprezentoval poster “ STD trends in high-risky groups in The Czech Republic“
 • V prosinci 2014 publikoval v odborném časopise Referátový výběr dermatovenerologie 6/2014 článek „Uretritidy z pohledu dermatovenerologa, aneb na co by se nemělo při vyšetření zapomenout“.
 • Přednáška „Neobvyklý připad extragenitální kapavky aneb stane se kapavka závažným medicínským problémem?“ byla prezentována MUDr. Procházkou na krajském semináři Hygienické služby Středočeského kraje v Praze v prosinci 2014.
 • Pro Českou dermatovenerologickou společnost vypracoval v roce 2014 „Standard postupů při diagnostice a léčení urogenitální chlamydiové infekce“
 • A dále prezentoval přednášku na kongresu České dermatovenerologické společnosti v Praze v  květnu 2015 „Vzácný případ mimogenitální kapavky u rizikového gay pacienta s anamnézou syfilis“ .
 • V září 2015 se aktivně  zúčastnil evropského kongresu zabývajícího se sexuálně přenosnými chorobami -IUSTI, konaného v Barceloně s prezentací posteru“ Multiple sexually transmitted Infections corespond with sexual behaviour“
 • V březnu 2016 publikoval v odborném časopise Referátový výběr dermatovenerologie 2/2016 článek „Diferenciální diagnostika vředů na genitálu“.
 • Dále v dubnu 2016 na semináři uspořádaném Národní referenční laboratoří Povině hlášené pohlavní nemoci přednesl přednášku „Urogenitální chlamýdiové infekce“ a přednášku „Gonorrhoea“.
 • Na I. národním venerologickém kongresu v 9/2016 v Praze přednesl přednášky „Péče o rizikové skupiny osob pracující v erotickém průmyslu“ a přednášku“ Neobyvklý případ Lymphogranuloma venereum u promiskutního pacienta.
 • V prosinci 2016 vyšla monografie “ Základy depistážní práce na dermatovenerologických pracovištích“, v této knize je spoluautorem kapitoly „Venerické a nevenerické choroby genitálu“
 • V srpnu 2017 se zúčastnil evropského kongresu zabývajícího se sexuálně přenosnými chorobami -IUSTI, konaného v Helsinkách.
 • Na II. národním venerologickém kongresu v 9/2017 v Praze přednesl  přednášky “ Recidivující balanoposthitis“ a přednášku “ Neobvyklý případ extragenitální kapavky u promiskuitního pacienta“
 • V březnu 2018 vyšla  monografie „Infekce v porodnictví“ na které se spolupodílel napsáním dvou kapitol, a sice “ Sexuálně přenosné choroby v graviditě I. – syfilis “ a  „Sexuálně přenosné choroby v graviditě II. – chlamýdiové urogenitální infekce D-K, Lymfogranulama venereum, gonorrhoea“
 • Na III. národním venerologickém kongresu v 10/2018 v Hradci Králové přednese přednášku „Děti za vše nemůžou aneb repetitorium nejčastějších venerologických diagnoz, které se mohou týkat dětského pacienta“
 • Od roku 2016 se spolupodílí na organizaci „Final report of Euro-GASP visit to Czech Republic“  účasti České republiky na evropském monitoringu rezistence kmenů kapavek , v roce 2016 jako jedno ze dvou jediných pracovišť v České republice , v roce 2017 již jako jedno z deseti vybraných pracovišť v České republice